БМЧ - БИЈЕЉИНСКИ МЕТОДИЧКИ ЧАСОПИС

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

 

Vol. 6 (2019) Број 6

Научни чланци:

1. Драгана Радивојевић, Неда Вуковић: Ставови и мишљења ученика ромске популације о употреби мултимедија приликом усвајања садржаја природе и друштва у дневном центру Отахарин у Бијељини, 1-10

2. Лидија Јањић, Ивана Јањић, Дијана Крстић, Слободанка Дамјановић Гајић: Пјесме о природи Десанке Максимовић - могућности наставне обраде, 11-25

3. Сања Добриловић: Квантитативна анализа разлика морфолошких карактеристика код дечака и девојчица старости 10 година, 26-32

4. Данијела Миловановић, Ивана Остојић, Рада Сандић, Милена Берјан: Анализа разлика BMI индекса између дјеце трећег и четвртог разреда основне школе, 33-39

5. Марица Травар, Божана Мандић, Смиља Радовановић: Савремена схватања о дјечијој игри као методи раног учења на млађем школском узрасту, 40-47

6. Слађана Новаковић, Ана Станојевић: Болести предшколске дјеце,48-58

7. Јелена Вуковић, Славица Пејић: Организација наставног рада у првом разреду, 59-68

8. Владислав Тадић: Методички приступ развијању ритмичких способности дјеце кроз покрет, 69-80

 

 

 

Vol. 5 (2018) Број 5

Научни чланци:

1. Милица Марковић: Примјена пјесме у развоју вокалне репродукције дјеце предшколског узраста, 1-12

2. Немања Митрић: Дидактичко-методички аспекти концепције Ређо Емилија, 13-19

3.  Сњежана Б. Марковић, Драгана Д. Кокановић, Марио Љ. Максимовић, Миланка М. Матовић: Ставови ученика о слушању инструменталне музике у разредној настави, 20-27

4.  Слађана Митровић: Означене транзиционе семантике НР, 28-32

5. Софија Михољчић: Функционална метода Миодрага А. Васиљевића у служби музичке писмености, 33-43

6. Дана Тешановић, Маријана Ћирковић, Кристина Николић, Јована Вучетић: Преглед досадашњих истраживања разлика у моторичким способностима деце млађег школског узраста, 44-55

Стручни радови:

7. Марко Богићевић: Специфичности рада у првом разреду основне школе у сеоским и градским школама, 56-64

8. Слађана Живковић: Идентификација даровитости предшколске деце помоћу цртежа, 65-74

 

 

 

Vol. 4 (2017) Број 4

1. Гордана Дукић: Специфичне професионалне компетенције васпитача у пеналним установама као теоријско-емпиријски проблем инклузије, 1-14

2. Јелена Д. Ранковић: Теренски рад у функцији реализације наставних садржаја у настави природе и друштва, 15-21

3. Сандра Стевановић Томић, Маја Митровић, Велемир Легиновић, Марко Јашић: Анилиза разлика моторичких способности код дјевојчица старости 11 година из урбане и руралне средине, 22-30

4. Небојша Митровић, Далибор Стевић: Разлике у моторичким способностима дечака млађег школског узраста након примене експерименталног третмана теквонда, 31-40

5. Дејан З. Обреновић: Поезија Јована Јовановић Змаја у млађим разредима основне школе, 41-49

6. Марија Николић, Горјана Бјелица, Данијела Мађун: Утицај експерименталних третмана на развој функционалних способности код дјеце од8-11 година, 50-62

7. Александра Богдановић: Лектира у млађем школском узрасту, 63-71

8. Зорица Трифковић, Милана Гајић, Тијана Милошевић, Дана Ребић: Метеоролошке појаве и њихова интерпретација у настави природе и друштва, 72-86

9. Оливера С. Петровић-Томанић, Милица Д. Миловановић: Специфичности учења енглеског језика у предшколском узрасту, 87-91

10. Дамир Лазић: Разлике у морфолошким карактеристикама између дечака и девојчица млађег школског узраста, 92-98

11. Татјана А. Думитрашковић: Креативност у настави страног језика, 99-103

12. Владимир Гачић, Марија Петровић, Зорица Милошевић, Милијана Јанковић: Метаанализа разлика у композицији тела код дечака и девојчица млађег школског узраста, 104-115

13. Александра Милошевић, Слађана Јовановић: Народне песме у разредној настави, 116-123

14. Јелена Миливојевић, Јелена Гаврић, Сања Шућур, Стефан Ђурић: Преглед досадашњих истраживања разлика у неким димензијама антрополошког простора код дјеце педшколског узраста, 124-135

15. Мирјана Батановић: Преглед досадашњих истраживања телесних деформитета код деце млађег школског узраста, 136-144

16. Бојана Ранковић: Васпитни хумор у Јежевој кући Бранка Ћопића, 145-150

17. Александра Мандић, Сања Ристић: Компаративна анализа примјене наставних средстава у настави природе и друштва у сеоским и градским условима, 151-161

 

 

Vol. 3 (2016) Број 3

1. Даниел А. Романо: Annual Report on Publishing Articles in Mathematics Education in the Republic of Srpska During 2015, 1-7

2. Росана Стевић: Шта је раношколска математика? 8-14

3. Драгана Радивојевић: Учење путем откривања (открића) у настави природе и друштва, 15-23

4. Драгана Радивојевић: Образовни рачунарски софтвер у настави природе и друштва, 24-30

5. Маја Спречо, Александар Обреновић: Рецепција дела Бранка Ћопића код ученика у нижим разредима основне школе, 31-44

6. Ивана Јовановић, Наташа Ружичић: Улога васпитача у играма маште код дјеце предшколског узраста, 45-53

7. Драгана Јовановић, Слађана Поповић, Сања Симић: Музика и дијете, 54-65

8. Свјетлана Митровић, Ивана Ракић, Јока Спасојевић-Лазић: Ефекти развоја дјечијег гласа кроз техничке вјежбе - вокализе, 66-79

9. Нада Његовановић, Миланка Крстић: Улога, значај и контрола воде, 80-88

10. Немања Митрић, Нора Глигоревић: Најзначајнија педагошка и методичка упоришта укључивања дјеце са посебним потребама у предшколске групе, 89-104

11. Рада Р. Мандић: Истраживање ставова наставника о примјени и ефикасности амбијенталног модела учења у настави природе и друштва, 105-111

12. Снежана Радић, Драгана Милић: Утицај телевизије и филма у естетском, етичком и моралном смислу на развој деце, 112-128          

13. Светлана Стевановић, Симонета Шубарић,  Милена Јовић: Значај и утицај исхране у вртићима на развој предшкослке дјеце, 129-142           

14. Јелена M.  Милићевић Тракиловић, Десанка С.  Тракиловић: Мјесто и значај народне пјесме код дјечака и дјевојчица млађег школског узраста, 143-156               

15. Далиборка Миљатовић: Екскурзија као вид васпитно-образовног рада у школи, 157-166

16. Јулијана Перић: Значај музике у разредној настави, 167-172

 

Vol. 2 (2015) Број 2                                    Global Impact Factor (2015)       0.435

1. Даниел А. Романо: Препознавање концептуалног, процесног и процедуралног знања о скуповно-теоријској релацији посредством RBC + C теорије апстракције, 1-6

2. Сњежана Јовичић: Дувалов когнитивни модел геометријског мишљења, 7-13

3. Сњежана Јовичић: Теорија Ефраима Фишбеина о фигуралним концептима, 14-20

4. Данијела Митровић: Математика и језик, 21-26

5. Јована Миљић: Мотивација у настави математике, 27-35

6. Данијела Митровић: Математика и језик, III, 36-44

7. Златана Петровић: О математици и настави математике, 45-55

8. Гордана Спасојевић - Стојановић, Десанка Тракиловић, Јелена Милићевић – Тракиловић:   Технике развоја вокалних способности ученика у настави музичке културе, 56-63

                                                                                          

Vol. 1 (2014) Број 1

1. Jeлена Куртума, Даниел А. Романо:  Друштвене импликације математичког образовања,1-6 

2. Милка В. Николић: Примена функционалностилистичког приступа за унапређивање читалачке        писмености у завршном разреду првог циклуса обавезног образовања, 7-20

3. Милка В. Николић: Унапређивање наставе правописа увек актуелна тема у настави матерњег језика ( приказ ), 21-25

4. Оливера Петровић-Томанић: Примјена хуманистичко афективних активности у настави енглеског језика, 26-40

5. Небојша Митровић, Момчило Пелемиш, Владан Пелемиш: Анализа ухрањености код дечака и девојчица млађег школског узраста, 41-48