ПРОГРАМСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЧАСОПИСА
БИЈЕЉИНСКИ МЕТОДИЧКИ ЧАСОПИС

 

Наставници и сарадници

Центра за високо образовање у Бијељини

 Педагошки факултет у Бијељини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМЧ

БИЈЕЉИНСКИ МЕТОДИЧКИ ЧАСОПИС

1(2014)

ISSN  2303-5366                                                                                                                                       Бијељина, БиХ

       

 

БМЧ – Бијељински методички часопис, ISSN 2303-5366,  електронски часопис, који уређују и публикују наставници и сарадници Педагошког факултета / Центра за високо образовање у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву прихвата за публиковање радове који се односе на:

свих нивоа образовања: предшколског образовања, нижих и виших разреда основне школе, средњошколски ниво и академско образовање.

        БМЧ – Бијељински методички часопис, ISSN 2303-5366,  електронски часопис, прихвата радове на српском и енглеском језику у оба писма – ћириличном и латиничном.

        Радови се рецензирају на традиционални начин и категоришу.  При рецензирању и уређивању текстова аутори, рецензенти и уредници морају строго да се придржавају међународно препознатљивих етичких принципа публиковања. Аутори не плаћају никакав трошак публиковања. Часопис излази континуирано само у електронској верзији у једном волумену годишње.

    

Главни и одговорни уредник

Милена Ивановић

Замјеник главног и одговорног уредника

Владан Тодић

Упутство ауторима: Рукописи, са обавезном сажетком на енглеском језику треба да буду припремљени у  u Wordu (у некој од његових верзија), у оба - .DOC(X) формату и у PDF формату,  у електронској форми прослијеђена једном од чланова Редакције. Аутори имају могућност да изврше завршне корекције прије публиковања.

        БМЧ – Бијељински методички часопис, ISSN  2303-5366, се приказује и индексира у сљедећим базама података:

                      Global Impact Factor:    GIF (2014) – 0.357

                                         http://globalimpactfactor.com/

 

                      ROAD - Directory of Open Access scholarly Resources

                                         http://road.issn.org/issn/2303-5366-bijeljinski-metodi-ki-asopis#.VMTmnizSO9s

 

                      ResearchBible

                                          http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23035366&uid=r2edf7

 

                      Citefactor

                                          http://www.citefactor.org/journal/index/11402#.VMTpBCzSO9s

        БМЧ – Бијељински методички часопис, ISSN  2303-5366,  се реферише / индексира у (од   јануара 2014):

       Index Copenicus International (Poljska),

        Ulrichsweb / Global Serial Directory (USA),

        EBSCO (USA),

        InfoBase Index (www.infobaseindex.com)

          Universal Impact Factor: www.uifactor.org

        Research Bible (Japan)  (http://www.researchbib.com/)

 

 

 

Web-адреса: www.bijeljinamc.com