УРЕДНИШТВО 

 

БМЧ - БИЈЕЉИНСКИ  МЕТОДИЧКИ  ЧАСОПИС

Часопис за теорију и праксу методика у предшколском, школском и високошколском образовању.

УДК 37.02, 371.3

ISSN: 2303-5366

Главни и одговорни уредник:

 Милена Ивановић

 

 Замјеник главног и одговорног уредника:

Владан Тодић

 

 Лектор:

Саша Ђукић

 

 Преводилац:

Татјана Думитрашковић

 

Редакција:

Вељко Брборић

Весна Вујичић

Далибор Стевић

Оливера Петровић Томанић

Сања Милић

Марица Травар

Гордана Стојановић Спасојевић

 Десанка Тракиловић

 Драгана Радивојевић

 Небојша Митровић

 Миленко Ћурчић

 Драгица Милинковић