СТАНДАРДИ

Opremljenost članaka: Kompletnost metapodataka za opis članaka

NA

Naslov rada na srpskom

TI

Naslov rada na engleskom

SA

Sažetak/apstrakt na srpskom

AB

Sažetak/apstrakt na engleskom

NO

Sažetak/apstrakt na nemačkom, francuskom ili ruskom

KR

Ključne reči na srpskom

KW

Ključne reči na engleskom

DT

Tip dokumenta (tzv. urednička klasifikacija rada)

PR

Oznaka projekta (naziv i kod projekta u okviru koga je rad nastao i finansirajuće institucije)

AF

Autorska afilijacija (kompletna hijerarhija, tj. sa nadređenom ustanovom nivoa univerziteta)

 

Naučni i etički integritet: Poštovanje publicističkih, etičkih i recenzentskih procedura

Plag

Provera na plagijarizam (korišćenjem servisa koji je namenjen proveri isključivo naučnih radova)

Datum

Datum prijema i prihvatanja (kao i datumi eventualnih ispravki odnosno predatih verzija rada)

PopRec

Popis recenzenata javno dostupan (objavljen barem jedanput godišnje)   

BrRec

Broj recenzenata (u odnosu na broj radova)

InoRec

Udeo (%) inostranih recenzenata

Izjava

Izjava o autorstvu i originalnosti rukopisa ("Publication ethics statement")

AutCit

Autocitiranost časopisa (procentualni udeo autocitata u ukupnom broju ostvarenih citata)

 

Vidljivost i dostupnost: Stvaranje preduslova za lociranje i preuzimanje radova

RefEnd

Popis referenci dat u zasebnom odeljku (literatura ili endnote)

DOI

Dodeljivanje DOI (Digital Object Identifier) svim člancima u časopisu

KRkval

Kvalitet ključnih reči (standardnost; zasnovanost na međunarodnim tezaurusima)

 

Transparentnost uređivanja: Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura

Online

Onlajn prijavljivanje, recenziranje i praćenje (upotreba sistema za upravljanje časopisom) 

Trans

Transparentnost procedura (selekcioni razmer i recenzentske odluke dostupni onlajn finansijeru i ocenjivaču)

 

Internacionalnost: Jezička kompatibilnost i autorska međunarodna uključenost

StraAut

Udeo (%) radova inostranih autora (isključujući koautorske radove s domaćim autorima)

KoAut

Udeo (%) radova objavljenih u koautorstvu s autorima inostrane afilijacije

StraRef

Udeo (%) referenci inostranog porekla, tj. onih publikovanih van zemlje i na stranom jeziku

EngJez

Udeo (%) radova na engleskom jeziku (publikovanih u celosti samo na engleskom ili dvojezično)

 

Serioznost: Naučna i metodološka rigoroznost radova

Starost

Prosečna starost referenci (izražena prosečnim medijanom u godinama; tzv. citatni poluživot)

BrojRef

Prosečan broj referenci u radovima (isključujući priloge bez referenci)

RadStd

Udeo (%) legitimnih radova (preštampani radovi, kongresna saopštenja i sl. nisu legitimni radovi)  

CasRef

Udeo (%) časopisnih referenci (uključujući domaće godišnjake i isključujući magazine i novine)

1Ref

Udeo (%) radova s bar jednom referencom (ne računajući editorijale i sl.)